Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG KIẾN TRÚC SƯ

19.03.2019

Do yêu cầu của vụ sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON thông báo tuyển vị trí Kiến trúc sư.