Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ KINH TẾ XÂY DỰNG

11.01.2021


Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng VINAINCON cần tuyển 02 vị trí Kỹ sư kinh tế xây dựng (NV Dự toán)

Nội dung công việc:

- Đo bóc khối lượng công trình công nghiệp, dân dụng.

- Lập dự toán khối lượng, báo giá thi công các công trình.

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ XÂY DỰNG
11.11.2020

 Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON xin thông báo:

Do yêu cầu của vụ sản xuất kinh doanh, chúng tôi cần tuyển vị trí Kỹ sư Xây dựng với những yêu cầu như sau:

Số lượng: 05 người.
TUYỂN DỤNG KIÊN TRÚC SƯ
11.11.2020
Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON xin thông báo:

Do yêu cầu của vụ sản xuất kinh doanh, chúng tôi cần tuyển vị trí Kiến trúc sư với những yêu cầu như sau:

Số lượng: 02 người.
TUYỂN DỤNG KIẾN TRÚC SƯ
19.03.2019
Do yêu cầu của vụ sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON thông báo tuyển vị trí Kiến trúc sư.