Thông tin cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

20.04.2022

I. THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON xin kính mời quý cổ đông của công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Chi tiết lịch họp, mời quý cổ đông tham khảo trong file đính kèm.

1. Thông báo mời họp

2. Danh sách chốt cổ đông 2022


II. TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Vinaincon xin kính mời quý cổ đông tham khảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Chi tiết xin xem file đính kèm dưới đây:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

2. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty

4. Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán

5. Báo cáo của Ban kiểm soát


III. TIN TỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày 28-04, tại Hà Nội Công ty cổ phần Thiết kế và xây dựng VINAINCON (VINAINCON E&C) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2022, tổng kết tình hình kế hoạch năm 2021, thảo luận và biểu quyết đối với kế hoạch năm 2022.

Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban giám đốc (BGĐ), các cổ đông cùng Trưởng/phụ trách các phòng của Công ty. Số lượng cổ đông tham dự Đại hội tương ứng 2.942.549 cổ phần được biểu quyết, chiếm 98,08% trên tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Tại Đại hội, lãnh đạo của công ty cho biết trong năm vừa qua do sự bùng phát của đại dịch COVID – 19 lần thứ tư khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng, giãn cách xã hội khiến hoạt động xây dựng gặp nhiều khó khăn vì vậy một số chỉ tiêu đề ra vẫn chưa đạt được kết quả như Nghị quyết năm 2021.


Toàn cảnh tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Mặc dù vậy, với chủ trương tổ chức thi công và thanh quyết toán công trình “Nhanh – Gọn – Dứt điểm”, Ban lãnh đạo cùng tập thể CBCNV công ty đã có được những kết quả đáng ghi nhận: Trong lĩnh vực công tác tư vấn xây dựng, công ty ký mới 09 hợp đồng tư vấn dịch vụ khảo sát xây dựng giá trị 2,615 tỷ đồng. Hoàn thành một số hợp đồng dịch vụ tư vấn thiết kế và tư vấn giám sát giá trị  3,358 tỷ đồng. Hoạt động xây lắp của công ty đạt 82,8% so với kế hoạch đề ra. Trong năm 2021 đã hoàn thành toàn bộ các dự án xây lắp dở dang từ những năm trước: nhà máy Global Tone Ninh Bình, BW Hải Phòng và nhà đa năng Vinatech. Bên cạnh đó, công ty cũng tập trung giải quyết công tác bảo hành xây lắp của nhiều công trình như: Nhà máy PJ Huế, Vinfast, Ilsung, BW Hải Dương, Hải Phòng…Bên cạnh đó, Công ty cũng đảm bảo được thu nhập và đời sống cán bộ công nhân viên trong Công ty; tập trung cơ cấu lại chức năng hoạt động và nhân sự của phòng ban trong doanh nghiệp, xử lý các tồn tại tài chính, thanh quyết toán thu hồi vốn các công trình dự án đã hoàn thành trước đây. Mức chia cổ tức được thông qua cho năm tài chính 2021 là 9%.

Đại hội đồng cổ đông cũng đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với nhiều nhiệm vụ quan trọng: Tập trung vào công tác thị trường và đấu thầu tìm kiếm việc làm cho xây lắp và tư vấn, xây dựng hình ảnh nhà thầu chuyên nghiệp; Chú trọng lĩnh vực tuyển mộ, đào tạo nhân lực chất lượng cao; Hoàn thiện hệ thống quản lý phục vụ sản xuất, xây lắp chặt chẽ, bài bản, linh hoạt phù hợp với yêu cầu thị trường. Nâng cao quản lý chất lượng sản phẩm xây dựng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường; Đầu tư nâng cao năng lực trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, quản lý, duy trì năng lực thiết bị, công cụ sẵn sàng cho huy động phục vụ thi công; Tập trung giải quyết dứt điểm việc thu hồi vốn của khách hàng.

Phát biểu tại đại hội, Ông Hoàng Chí Cường- Chủ tịch Hội đồng quản trị đã nhấn mạnh trong năm 2022 sẽ là một năm còn nhiều thử thách cho doanh nghiệp do ảnh hưởng từ tình hình Ukraine đến kinh tế thế giới cũng như kinh tế trong nước; tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp; còn nhiều thách thức trong phục hồi kinh tế sau dịch bệnh. Vì vậy công ty cần có định hướng phát triển đúng đắn, tổ chức sản xuất kinh doanh với tinh thần linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với yêu cầu và điều kiện thực tế của thị trường, quyết tâm  xây dựng doanh nghiệp hoạt động ổn định phát triển bền vững

Ông Hoàng Chí Cường – Chủ tịch HĐQT VINAINCON E&C phát biểu tại Đại hội

Đại hội đã diễn ra thành công, thể hiện sự tin tưởng của các cổ đông vào mục tiêu và hoạt động của HĐQT trong giai đoạn năm 2022. Tiếp tục phát huy thế mạnh đưa VINAINCON E&C trở thành một trong những công ty tư vấn thiết kế và xây dựng có năng lực và uy tín trên thị trường xây dựng công nghiệp trong giai đoạn tới.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Ông  Nguyễn Ngọc Cường – Thư kí Đại hội Trình bày Chương trình, Quy chế làm việc

Cổ đông nghe báo cáo của Ban kiểm soát Công ty

Đoàn chủ tịch phát biểu tại Đại hội

Cổ đông tham dự Đại hội năm 2022

Ông Nguyễn Đăng Hiệp – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo Tài chính năm 2021

Description: F:\New folder\Bài viết cổ đông 29.4\8.JPG

Ông Hoàng Chí Cường – Chủ tịch  HĐQT báo cáo dự kiến kế hoạch Sản xuất năm 2022

Cổ đông biểu quyết Thông qua các nội dung của Đại hội

 

IV. BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022


IV. NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022