Thông tin cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

21.04.2019

1. THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON xin kính mời quý cổ đông của công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Chi tiết lịch họp, mời quý cổ đông tham khảo trong file đính kèm.

Thông báo mời họp


2. TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Vinaincon xin kính mời quý cổ đông tham khảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Chi tiết xin xem file đính kèm dưới đây:

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty

Báo cáo của Ban kiểm soát

Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán


3. BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON đã diễn ra vào hồi 08h30 ngày 20/4/2019 tại Hội trường, lầu 6 tòa nhà Vinaincon, số 5 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP.Hà Nội.

Chi tiết xin xem file đính kèm:  Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019


4. NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019Một số hình ảnh về Đại hội: