Tư vấn xây dựng các công trình đường dây tải điện và TBA đến 500KV

SÂN PHÂN PHỐI 500KV NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU


Chủ đầu tư:        

Địa điểm:           

Hạng mục:          


Một số hình ảnh về dự án: