Tổng thầu các công trình xây dựng

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC FORMOSA HÀ TĨNH


Chủ đầu tư:        CÔNG TY TNHH GANG THÉP HƯNG NGHIỆP FORMOSA HÀ TĨNH

Địa điểm:            Hà Tĩnh, Việt Nam 

Hạng mục:          Tổng thầu Thi công xây dựng nhà máy


Một số hình ảnh về dự án: