Thi công xây dựng

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN

Chủ đầu tư:   CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP NẶNG DOOSAN 

Địa điểm:      Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Hạng mục:    Thi công xây dựng thuộc Hạng mục:  Plumbing Work
                     
                         Thi công xây dựng nhà điều hành và trung tâm và các nhà phụ trợ khác thuộc Hạng mục:  Xây dựng nhà CCB


Một số hình ảnh của dự án: