Thi công xây dựng

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN NGHI SƠN

Chủ đầu tư:    TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM (EVN)

Địa điểm:        Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

Hạng mục:      Thi công xây dựng