Tư vấn xây dựng

NHÀ MÁY MAY S&H VINA

Chủ đầu tư:  CÔNG TY TNHH S&H VINA

Địa điểm:      Xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

Hạng mục:    Khảo sát. Thiết kế và các Dịch vụ tư vấn, Lập Hồ sơ chào giá

Một số hình ảnh về dự án: