Thi công xây dựng

NHÀ MÁY DỆT IL-SHIN TÂY NINH

Chủ đầu tư:    CÔNG TY TNHH SAMSUNG EVERLAND INC., VIỆT NAM

Địa điểm:        Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Hạng mục:      Thi công xây dựng