Cho thuê thiết bị xây dựng

MÁY PHÁT ĐIỆN 250KVA MITSUBISHI

Tên Thiết bị:       MÁY PHÁT ĐIỆN 250KVA

Mã hiệu:             MITSUBISHI

Nước sản xuất:  NHẬT BẢN