Tư vấn xây dựng các công trình đường dây tải điện và TBA đến 500KV

LẮP CÁC NGĂN LỘ 110KV TẠI CÁC TRẠM BIẾN ÁP 220KV YÊN BÁI VÀ TRÀNG BẠCH


Chủ đầu tư:        TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA

Hạng mục:          

     1.  Mở rộng TBA 220KV Tràng Bạch tại Xã Yên Thọ và xã Hoàng Quế, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

       
     2.  Trạm biến áp 220KV Yên Bái tại Xã Tân Thịnh, TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái.