Tư vấn xây dựng

KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO

Chủ đầu tư:  CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO

Địa điểm:      Xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Hạng mục:    Thẩm tra và Giám sát thi công đường sắt

Một số hình ảnh về dự án: