Thi công xây dựng

BW Hải Dương

BW Hải Dương
a. Thông tin dự án:
- Tên dự án: DỰ ÁN 05 – CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BW HẢI DƯƠNG – GĐ 01 (LÔ IN5)
- Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BW HẢI DƯƠNG
- Hạng mục: Thi công Xây dựng
- Địa điểm xây dựng: Lô CN9 & một phần Lô CN8, Khu công nghiệp Nhân Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.
b. Một số hình ảnh về dự án :

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg