Nhà xưởng xây sẵn cho thuê giai đoạn 6

Khu công nghiệp ngoài thành Hà Nội


  • Diện tích: 395 ha.
  • Địa chỉ: xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
  • Vị trí cách trung tâm thành phố Hà Nội 11km.
  • Điện thoại: 0123456789.