Những gì chúng tôi có thể phục vụ khách hàng

Tư vấn khảo sát xây dựng

Tư vấn khảo sát xây dựng

 • Tổ chức thực hiện và lập báo cáo Khảo sát địa hình, địa chất công trình phục vụ công tác thiết kế xây dựng công trình.
 Tư vấn thiết kế xây dựng công trình

Tư vấn thiết kế xây dựng công trình

 • Lập dự án đầu tư xây dựng công trình.
 • Lập thiết kế kỹ thuật.
 • Thiết kế bản vẽ thi công.
 • Thẩm tra thiết kế công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.
Cung cấp các giải pháp tối ưu hóa thiết kế

Cung cấp các giải pháp tối ưu hóa thiết kế

 • Cung cấp các giải pháp tối ưu hóa thiết kế và địa phương hóa hồ sơ thiết kế cho Quý Khách hàng là nhà đầu tư nước ngoài.
Thi công xây dựng

Thi công xây dựng

 • Thi công xây lắp các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.
Tư vấn quản lý dự án và đấu thầu

Tư vấn quản lý dự án và đấu thầu

 • Tư vấn đầu thầu dự án.
 • Tư vấn giám sát (quản lý chất lượng).
 • Quản lý hợp đồng, hồ sơ pháp lý dự thầu.
 • Quản lý rủi ro, an toàn chung cho dự án.
Các dịch vụ tư vấn xây dựng khác

Các dịch vụ tư vấn xây dựng khác

 • Tư vấn quản lý dự án.
 • Quản lý chi phí và đấu thầu.
 • Dịch vụ lập hồ sơ và xin giấy phép xây dựng; Giấy phép về môi trường, PCCC,… .

Thiết kế kỹ thuật

Quản lý dự án

Thư đánh giá, giới thiệu

slide trang Dich vu-Thu danh gia
slide trang Dich vu-Thu danh gia
slide trang Dich vu-Thu danh gia
slide trang Dich vu-Thu danh gia

Khách hàng & Đối tác

Đối tác 7
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 1
Đối tác 2
Đối tác 3
Đối tác 4
Đối tác 5
Đối tác 1
Đối tác 2
Đối tác 3
Đối tác 4