Thiết kế & Thi công
VINAINCON E&C đã hoàn thành việc thiết kế và giám sát tuyến đường sắt và đường bộ cải dịch 37 đi qua nhà máy khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo.
VINAINCON E&C hoàn thành dự án thiết kế mua sắm xây dựng trọn gói nhà máy điện tử Dongdo Haiphong electronics.
VINAINCON E&C hoàn thiện dự án xây dựng trạm xử lý nước thải